ОБОБЩЕНИЕ

Този сайт е собственост на модератора .
Хостинг и домейн предоставен от Blogger.
Цялото съдържание е дело на модератора .
Сайта не носи отговорност относно излъчваният
звуков сигнал - предавания, реклами и
изобщо цялото съдържание на съответния
плеар - (онлайн радио), за това съдържание е отговорно
съответното такова. Ангажираме се, че части от съдържанието
като лога и картини са част от интелектуална собственост на
други лица - (принадлежат на съответното радио).
Сайта е независима структура
и не представлява конкретна медийна група
,няма отношения към никое от радиата в него.
Ако предпочетете да добавите радиоплеар
в сайта е необходимо да попълните
формуляра в сайта, като попълните коректно
всички полета. След преглед от медератор
и наличието на всички необходими данни, радио
 плеарът ще бъде добавен във  всички налични менюта
на сайта в съответстващата го категория.
Радиостанциите излъчвани чрез този сайт
принадлежат на съответстващите ги търговски марки
и оторизираните им собственици.

ПЛЕАРИ

НАЙ-СЛУШАНИ СТИЛОВЕ